Przyjmij stażystę

Nasz Stażysta w Twojej firmie to osoba przeszkolona w projekcie i przygotowana do pracy na różnych stanowiskach, także w trybie zdalnym. Wyposażona w laptop z dostępem do internetu. A przede wszystkim otwarta na nowe wyzwania!

Korzyści dla pracodawcy:

 

 • Pracownik przeszkolony do pełnienia konkretnej funkcji (aby zwiększyć potencjał stażysty firma ma możliwość wskazania kursu zawodowego i oczekiwań dot. profilu zawodowego stażysty)
 • Bez ponoszenia dodatkowych kosztów wynagrodzenia (1000 zł brutto/m-c opłacane jest ze środków projektu)
 • Bez dodatkowych kosztów na wyposażenie stanowiska pracy (stażyści otrzymują w projekcie laptopy z dostępem do internetu i zestaw słuchawkowy umożliwiający pracę zdalną)
 • Możliwość zatrudnienia sprawdzonego i wykwalifikowanego pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności po zakończeniu stażu (z doradztwem formalno – prawnym związanym z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych)
 • Wizerunek firmy/organizacji odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie.

 

Kto może przyjąć stażystę?

 

 • Wszystkie firmy, instytucje i organizacje z Małopolski bez względu na branżę
 • W pierwszej kolejności podejmiemy współpracę z pracodawcami otwartym na zatrudnienie stażysty po zakończonym stażu.

 

Jak wygląda staż?

 

 • Staż trwa min. 3 miesiące i odbywa się na podstawie umowy trójstronnej między stażystą, pracodawcą i organizatorem projektu
 • Pracodawca na czas stażu deleguje swojego pracownika do roli opiekuna stażu/mentora
 • Stażysta otrzymuje laptop z  przenośnym internetem by móc wykonywać pracę także zdalnie (kwestia ta ustalana jest indywidualne w zależności od profilu stanowiska i potrzeb, a także możliwości stażysty)
 • Stażyści otrzymują stypendium stażowe, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, zwrot kosztów dojazdu, a w miarę potrzeb także asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekuna osoby zależnej

Aby zgłosić chęć przyjęcia stażysty prosimy o przesłanie wiadomości mailowej z następującymi informacjami:

 

 • Opis stanowiska
 • Oczekiwania wobec stażysty (mamy możliwość przeszkolenia we wspólnie uzgodnionym kierunku zawodowym)
 • Informacja o możliwości pracy zdalnej
 • Informacja o możliwości zatrudnienia po odbyciu stażu

 

Organizator projektu

Stowarzyszenie WIOSNA
ul. Berka Joselewicza 21
31-031 Kraków

telefon: +48 12 421 28 54
e-mail: biuro@wiosna.org.pl